Flykart + instrukser

Prior Permission to Land

Før du lander på ENRI skal du innhente tilatelse (Prior permission to land)

Dette gjøres fortrinnsvis via http://www.myppr.no eller ved å ringe flyplassansvarlig.Ole Anders Listad +47 915 45 255 eller Tor Erik Amrud +47 958 62 252


Landingsavgift/landing fee: 0,-


RWY 28/10 asfalt/800m. Parallelt/sør for denne er det mulig å lande på gress 28L/10R. Vær oppmerksom på parkerte fly og taksebane som går på tvers midt av stripe. Overflyging er viktig.


Høyde over havet: 570 ft.

Innflygingskart og oppstillingsplan

Ny fuelperm.


Denne ligger i klubbhuset (rød perm). Det er viktig at anlegget alltid dreneres før fylling. Bruksanvisning ligger i permen og i fuelskapet. Det kvitteres for dette på liste som ligger i permen. Der står også liste for uttak av fuel. Fint om alle skriver tydelig.
Denne permen erstatter den gamle boka. Som før fylles det også I tillegg ut flight logger ved salg av fuel ( brukes som bilag)
Spørsmål kontakt Ole Anders, 91545255

Bruk av fuelanlegg


Rapportering av observasjoner