Leie Flyplass

Ønsker du å leie av oss?

Leie av flyplassen


Om du ønsker å leie flyplassen til arangement o.l er dette fullt mulig.

Vi har en leiepris på kroner 1000.- per påbegynte time, minimum 5 timer leie.

I tillegg må leietaker dekke eventuelle utgifter som måtte oppstå, det være seg slitasje eller ødelagt rullebane mm. Det må også være en fra flyklubben tilstede under arangementet.

Denne personen må kompenseres for event økonomisk tap ifbm å ta seg fri fra jobb etc. Dette må avtales med hver enkelt fra gang til gang.


Du kan kontakte flyplassansvarlig vedr leie.

Vår bane = perfekt for ditt arrangement?